Grzegorz Skiba

Skiba
fot. Juliana Voloz

Absolwent Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Katowicach. Laureat "Konkursu Gitarowego" w Przemyślu, "Międzynarodowych Spotkań Gitarowych- Sanok 97", "Międzynarodowego Konkursu Gitarowego" w Gdańsku 1999, Międzynarodowego Konkursu Gitarowego" w Krynicy 2001. W czasie trwania studiów zainteresował się głębiej muzyką hiszpańską, której tematyka często przewijała się w jego występach solowych i kameralnych. Brał udział w kursach i warsztatach gitarowych prowadzonych m.in. przez Rafaela Cortésa. Od roku 2003 pobierał lekcje gry na gitarze flamenco u Michała Czachowskiego. Obecnie zajmuje się również prowadzeniem działalności pedagogicznej - nauczyciel gry na gitarze klasycznej w PSM w Tychach oraz Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach.